Rioolmatten

Volledig gamma aan gespecialiseerd interventiemateriaal bij lekkages of calamiteiten. Met deze afsluiters kunnen rioolopeningen, putdek-sels, mangaten, kolken,... tijdelijk afgesloten worden zodat er geen ge-vaarlijke stoffen in het rioolstelstel kunnen terechtkomen.

2024 Sewer Services & Solutions bvba. Alle rechten voorbehouden. Website by KMOSites